151Mew

Mew 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu, đóng ở mông. Sau đó, làm đuôi và dán vào thân.
Cao: 28.0 cm Rộng: 25.7 cm Sâu: 22.9 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mew 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở chi tiết tiếp giáp với đuôi. Sau đó, làm đuôi bắt đầu từ chóp, đóng ở vị trí tiếp giáp với thân. Cuối cùng, dán hai phần này lại với nhau.
Cao: 15.0 cm Rộng: 12.4 cm Sâu: 34.3 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mew 03

Hướng dẫn: Bắt đầu từ tai và làm theo số thứ tự. Làm phần đuôi cẩn thận nhất có thể, vì dán lệch sẽ không vừa với phần đế. Đóng tại nơi chỉ định trong pdo. Phần đế được đóng ở phía dưới.
Cao: 20.0 cm Rộng: 15.0 cm Sâu: 14.6 cm
Số trang: 3+3 Độ khó: 3 Tác giả: LuIS & POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mew 04

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở đáy bàn chân.
Cao: 30.0 cm Rộng: 22.1 cm Sâu: 16.0 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Darkcrash
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).