152Chikorita

Chikorita 01

Hướng dẫn: Làm từ lá xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 18.2 cm Rộng: 14.3 cm Sâu: 16.2 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Chikorita 02

Hướng dẫn: Chiếc là to và chỉ được dán bớt cuồn nhỏ, nên dùng mấy cứng để giữ lá. Phần thân làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 20.0 cm Rộng: 9.4 cm Sâu: 19.6 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Pixel-Kakashi
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Chikorita 03

Hướng dẫn: Làm từ lá xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 17.9 cm Rộng: 8.4 cm Sâu: 21.4 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).