153Bayleef

Bayleef 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Gia cố thêm có cuốn lá, các nụ quanh cổ.
Cao: 18.0 cm Rộng: 18.6 cm Sâu: 20.1 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.