153Bayleef

Bayleef 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 18.0 cm Rộng: 18.6 cm Sâu: 20.1 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).