154Meganium

Meganium 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở đuôi. Các cánh hoa là 2D, cắt tỉa trước khi dán.
Cao: 9.3 cm Rộng: 7.9 cm Sâu: 9.2 cm
Số trang: 1 Độ khó: 3 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Meganium 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở đuôi. Các cánh hoa là 2D, cắt tỉa trước khi dán.
Cao: 20.0 cm Rộng: 12.7 cm Sâu: 22.0 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).