155Cyndaquil

Cyndaquil 01

Hướng dẫn: Không bắt buộc phải làm phần lửa. Làm theo số thứ tự. Đầu tiên, làm ngọn lửa và để sang một bên. Tiếp theo, làm phần thân chính (bắt đầu từ bàn chân). Khi bạn đã dán xong mảnh 24, hãy dán các ngọn lửa vào thân, sau đó dán mảnh 25 xung quanh chúng. Đây là phần khó nhất trong mô hình.
Cao: 18.0 cm Rộng: 17.0 cm Sâu: 21.1 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Cyndaquil 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đáy bàn chân. Hoặc làm từ sau tới, đóng ở mũi.
Cao: 16.0 cm Rộng: 18.8 cm Sâu: 26.7 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.