155Cyndaquil

Cyndaquil 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 18.0 cm Rộng: 17.0 cm Sâu: 21.1 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Cyndaquil 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đáy bàn chân. Hoặc làm từ sau tới, đóng ở mũi.
Cao: 16.0 cm Rộng: 18.8 cm Sâu: 26.7 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).