156Quilava

Quilava 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở mông.
Cao: 13.7 cm Rộng: 5.8 cm Sâu: 6.5 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: João Vieira
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Quilava 02

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 20.0 cm Rộng: 17.8 cm Sâu: 21.8 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Quilava 03

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự.
Cao: 13.2 cm Rộng: 7.3 cm Sâu: 11.9 cm
Số trang: 1 Độ khó: 1 Tác giả: Tenpepakura
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Quilava 04

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở giữa hai mông. Cẩn thận và kiên nhẫn khi làm ngọn lửa.
Cao: 17.0 cm Rộng: 15.3 cm Sâu: 21.9 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).