157Typhlosion

Typhlosion 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 15.0 cm Rộng: 16.1 cm Sâu: 9.7 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Gratuito
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Typhlosion 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở mông.
Cao: 16.0 cm Rộng: 33.9 cm Sâu: 33.9 cm
Số trang: 12 Độ khó: 4 Tác giả: Odnamra22
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.