158Totodile

Totodile 01

Hướng dẫn: Cẩn thận khi làm ngón tay, nhớ gấp nếp. Đọc thêm hướng dẫn trong pdo.
Cao: 16.0 cm Rộng: 12.9 cm Sâu: 17.7 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Totodile 02

Hướng dẫn: Làm từ miệng xuống phía sau, đóng ở đuôi.
Cao: 18.0 cm Rộng: 16.6 cm Sâu: 19.3 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Totodile 03

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ đỉnh miệng xuống phía sau. Cẩn thận với các ngón tay, nhớ gấp nếp. Đóng ở đuôi. Đặt thêm vật nặng ở chân phải để đứng tốt hơn. Đọc thêm hướng dẫn trong pdo.
Cao: 15.0 cm Rộng: 11.6 cm Sâu: 11.6 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: LuIS
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).