159Croconaw

Croconaw 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 19.0 cm Rộng: 12.0 cm Sâu: 16.9 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Croconaw 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở lòng bàn chân.
Cao: 20.0 cm Rộng: 15.6 cm Sâu: 17.3 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).