160Feraligatr

Feraligatr 01

Hướng dẫn: Làm từ miệng xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 20.0 cm Rộng: 24.0 cm Sâu: 26.6 cm
Số trang: 8 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Feraligatr 02

Hướng dẫn: Làm từ miệng xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 30.0 cm Rộng: 29.3 cm Sâu: 32.3 cm
Số trang: 11 Độ khó: 4 Tác giả: Darkcrash
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.