160Feraligatr

Feraligatr 01

Hướng dẫn: Làm từ miệng xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 20.0 cm Rộng: 24.0 cm Sâu: 26.6 cm
Số trang: 8 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Feraligatr 02

Hướng dẫn: Làm từ miệng xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 30.0 cm Rộng: 29.3 cm Sâu: 32.3 cm
Số trang: 11 Độ khó: 5 Tác giả: Darkcrash
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Feraligatr 03

Hướng dẫn: Làm từ miệng xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 28.0 cm Rộng: 25.3 cm Sâu: 23.0 cm
Số trang: 12 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)