160Feraligatr

Feraligatr 01

Hướng dẫn: Làm từ miệng xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 20.0 cm Rộng: 24.0 cm Sâu: 26.6 cm
Số trang: 8 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Feraligatr 02

Hướng dẫn: Làm từ miệng xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 30.0 cm Rộng: 29.3 cm Sâu: 32.3 cm
Số trang: 11 Độ khó: 5 Tác giả: Darkcrash
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Feraligatr 03

Hướng dẫn: Làm từ miệng xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 28.0 cm Rộng: 25.3 cm Sâu: 23.0 cm
Số trang: 12 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Feraligatr 04

Hướng dẫn: Làm theo các con số, bắt đầu bằng miệng. Làm cánh tay từ ngón tay đến vai, dán chúng khi bạn có thể và tiếp tục làm dọc cơ thể. Dán đuôi trước khi bắt đầu làm về phía dưới bàn chân để đóng lại. Sử dụng đế để giúp nó đứng vững.
Cao: 17.7 cm Rộng: 22.7 cm Sâu: 22.0 cm
Số trang: 10 Độ khó: 5 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).