161Sentret

Sentret 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Tạo vật nặng vào cuối đuôi để tạo thế đứng. Gia cố chỗ nối thân với đuôi.
Cao: 25.0 cm Rộng: 14.8 cm Sâu: 10.1 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Sentret 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi. Tạo vật nặng vào cuối đuôi để tạo thế đứng. Gia cố chỗ nối thân với đuôi.
Cao: 21.1 cm Rộng: 12.5 cm Sâu: 9.8 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).