162Furret

Furret 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở chùm lông đuôi lẻ không được dán chung với các lông khác.
Cao: 30.7 cm Rộng: 25.0 cm Sâu: 24.9 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Furret 02

Hướng dẫn: Làm từ sau ra trước, đóng ở tai.
Cao: 21.0 cm Rộng: 17.8 cm Sâu: 32.5 cm
Số trang: 6 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).