163Hoothoot

Hoothoot 01

Hướng dẫn: Làm theo thứ tự chữ cái.
Cao: 13.4 cm Rộng: 12.1 cm Sâu: 11.2 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon & PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Hoothoot 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 12.0 cm Rộng: 14.4 cm Sâu: 11.7 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.