164Noctowl

Noctowl 01

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ lông mày. Sau đó, làm đầu và mỏ, thân và đôi cánh. Hoàn thành với đuôi và bàn chân.
Cao: 14.2 cm Rộng: 7.0 cm Sâu: 11.0 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Noctowl 02

Hướng dẫn: Làm phần thân từ trên xuống. Sau đó làm và dán các bộ phận khác vào thân.
Cao: 22.0 cm Rộng: 11.4 cm Sâu: 15.8 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).