165Ledyba

Ledyba 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Dùng keo siêu dính để dán cánh.
Cao: 12.0 cm Rộng: 17.2 cm Sâu: 13.7 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Ledyba 02

Hướng dẫn: Làm từng phần riêng biệt rồi dán chúng lại với nhau.
Cao: 13.0 cm Rộng: 16.8 cm Sâu: 19.6 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).