166Ledian

Ledian 01

Hướng dẫn: Làm phần thân từ đầu xuống, đóng ở chi tiết cuối thân trên. Sau đó, dán các bộ phận khác vào thân.
Cao: 16.6 cm Rộng: 10.8 cm Sâu: 13.8 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Ledian 02

Hướng dẫn: Làm các phần riêng lẽ sau đó dán chúng vào với nhau.
Cao: 20.0 cm Rộng: 12.8 cm Sâu: 10.7 cm
Số trang: 3 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).