167Spinarak

Spinarak 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Bắt đầu từ cuối thân, đóng dưới cằm. Dán chân vào các vòng thân tương ứng.
Cao: 15.0 cm Rộng: 23.6 cm Sâu: 19.1 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Spinarak 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở phía sau.
Cao: 10.0 cm Rộng: 23.7 cm Sâu: 21.9 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Darkcrash
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.