168Ariados

Ariados 01

Hướng dẫn: Làm hai phần từ hai phía trước và sau dần vào vòng đen to ở thân để đóng.
Cao: 19.4 cm Rộng: 30.7 cm Sâu: 28.0 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Ariados 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở lỗ phun tơ.
Cao: 22.0 cm Rộng: 30.0 cm Sâu: 26.7 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).