169Crobat

Crobat 01

Hướng dẫn: Xây dựng từ trên xuống, đóng ở dưới cùng. Dán cánh càng sớm càng tốt.
Cao: 13.6 cm Rộng: 21.9 cm Sâu: 10.3 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Crobat 02

Hướng dẫn: Làm từ dưới lên, đóng ở tai. Dán cánh, chân vào sau.
Cao: 25.0 cm Rộng: 41.8 cm Sâu: 15.8 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).