170Chinchou

Chinchou 01

Hướng dẫn: Làm theo hướng dẫn trong pdo. Lưu ý dán vây khi đến đoạn thân tương ứng.
Cao: 15.0 cm Rộng: 23.7 cm Sâu: 21.2 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Chinchou 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 14.0 cm Rộng: 24.7 cm Sâu: 18.3 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).