171Lanturn

Lanturn 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở chi tiết đuôi dưới nối thân và đuôi.
Cao: 21.4 cm Rộng: 18.7 cm Sâu: 31.2 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.