172Pichu

Pichu 01

Hướng dẫn: Làm từ tai xuống, đóng ở chi tiết dưới đuôi trên chân.
Cao: 15.0 cm Rộng: 16.8 cm Sâu: 9.2 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Pichu 02

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Tự do làm tai nhọn nếu bạn thích và dán vào sau khi hoàn thành mẫu.
Cao: 15.0 cm Rộng: 18.8 cm Sâu: 11.0 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon & Lyrin
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Pichu 03

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự.
Cao: 14.4 cm Rộng: 17.8 cm Sâu: 10.8 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon & Lyrin
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Pichu 04

Hướng dẫn: Làm từ dưới lên, đóng ở mắt.
Cao: 10.0 cm Rộng: 11.1 cm Sâu: 6.8 cm
Số trang: 1 Độ khó: 3 Tác giả: paperzonevn
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).