173Cleffa

Cleffa 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự, đóng ở chân.
Cao: 15.0 cm Rộng: 16.9 cm Sâu: 15.8 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Cleffa 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chi tiết nối giữa hai chân.
Cao: 13.0 cm Rộng: 11.1 cm Sâu: 12.8 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Cleffa 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 12.0 cm Rộng: 13.4 cm Sâu: 12.1 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).