174Igglybuff

Igglybuff 01

Hướng dẫn: Dán tất cả các chi tiết thân cùng lúc, không nên dán từng chi tiết. Đóng ở đáy.
Cao: 15.0 cm Rộng: 12.9 cm Sâu: 12.5 cm
Số trang: 4 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Igglybuff 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 10.0 cm Rộng: 8.0 cm Sâu: 8.4 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).