175Togepi

Togepi 01

Hướng dẫn: Mẫu này có các chi tiết khác vụn nên phần thân hơi khó làm. Chú ý các chi tiết gấp lồi và gấp lõm. Xem thêm hướng dẫn trong pdo.
Cao: 15.0 cm Rộng: 12.5 cm Sâu: 12.8 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Togepi 02

Hướng dẫn: Làm từ đỉnh đầu và đóng ở đáy.
Cao: 14.5 cm Rộng: 15.5 cm Sâu: 11.7 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: LuIS
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Togepi 03

Hướng dẫn: Làm từ đỉnh đầu, mặt, các vết nứt, dán các cánh tay sau mảnh vỏ đầu tiên. Đóng vỏ và hoàn thành mô hình bằng cách thêm các chân.
Cao: 10.0 cm Rộng: 9.2 cm Sâu: 8.4 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Togepi 04

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 11.0 cm Rộng: 9.7 cm Sâu: 9.2 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: Icthus7
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Togepi 05

Hướng dẫn: Làm từ đầu và đáy thân dần về cổ. Đóng tại cổ rồi dán đầu vào thân.
Cao: 10.0 cm Rộng: 9.9 cm Sâu: 8.0 cm
Số trang: 3 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).