176Togetic

Togetic 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở mông.
Cao: 18.0 cm Rộng: 10.3 cm Sâu: 10.4 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Togetic 02

Hướng dẫn: Xem thêm hướng dẫn trong pdo. Cẩn thận nhầm giữa mặt in và mặt trái của giấy.
Cao: 18.0 cm Rộng: 11.0 cm Sâu: 11.1 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.