177Natu

Natu 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 10.6 cm Rộng: 8.8 cm Sâu: 11.4 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Natu 02

Hướng dẫn: Nơi tốt nhất để đóng cơ thể là ở mỏ. Sau đó, bạn chỉ cần dán phần đuôi, chân và cánh lên thân.
Cao: 14.0 cm Rộng: 11.6 cm Sâu: 15.7 cm
Số trang: 4 Độ khó: 2 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Natu 03

Hướng dẫn: Làm từ dưới lên, đóng ở mỏ. Sau đó, bạn chỉ cần dán phần đuôi, chân và cánh lên thân.
Cao: 13.0 cm Rộng: 11.0 cm Sâu: 15.4 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).