178Xatu

Xatu 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở đáy.
Cao: 20.5 cm Rộng: 27.0 cm Sâu: 21.2 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Xatu 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 27.0 cm Rộng: 31.3 cm Sâu: 20.8 cm
Số trang: 10 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).