179Mareep

Mareep 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu ra sau, đóng gần cuối của đuôi. Dán các chân vào để hoàn thành.
Cao: 10.0 cm Rộng: 7.9 cm Sâu: 16.4 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).