179Mareep

Mareep 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu ra sau, đóng gần cuối của đuôi. Dán các chân vào để hoàn thành.
Cao: 10.0 cm Rộng: 7.9 cm Sâu: 16.4 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.