180Flaaffy

Flaaffy 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu đến chân và đuôi. Bắt đầu với mặt và tai. Sau đó, dán lông xung quanh đầu xuống vai. Dán cánh tay vào và sau đó làm phần thân. Dán keo phần chân và kết thúc bằng phần đuôi. Cuối cùng, làm quả cầu ở đầu đuôi và dán vào.
Cao: 17.0 cm Rộng: 11.8 cm Sâu: 17.6 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).