181Ampharos

Ampharos 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở đuôi. Chú ý, lòng bàn chân phải phẳng để có thể đứng được.
Cao: 16.0 cm Rộng: 13.4 cm Sâu: 9.6 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Ampharos 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 15.0 cm Rộng: 10.2 cm Sâu: 9.5 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: João Vieira
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Ampharos 03

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 15.0 cm Rộng: 10.1 cm Sâu: 9.5 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Ampharos 04

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở chân. Xem thêm hướng dẫn trong pdo.
Cao: 19.0 cm Rộng: 13.3 cm Sâu: 11.2 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).