182Bellossom

Bellossom 01

Hướng dẫn: Các cánh hoa làm riêng lẻ. Phần thân làm từ trên xuống, đóng ở đáy. Sau đó, dán các cánh hoa vào để hoàn thành.
Cao: 12.0 cm Rộng: 12.5 cm Sâu: 11.5 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Icthus7
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).