184Azumarill

Azumarill 01

Hướng dẫn: Làm từ tai xuống. Đóng tại nơi chỉ định. Các bàn chân đóng ở phía dưới, dán vào cơ thể ngay sau khi chúng hoàn thành. Nếu được dán đúng cách sẽ không cần trọng lượng để đứng.
Cao: 17.0 cm Rộng: 17.0 cm Sâu: 11.9 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Azumarill 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở dưới.
Cao: 20.0 cm Rộng: 20.0 cm Sâu: 23.2 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).