185Sudowoodo

Sudowoodo 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở bàn chân.
Cao: 19.3 cm Rộng: 17.0 cm Sâu: 4.0 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: João Vieira
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Sudowoodo 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu, thân xuống chân. Sau đó, làm 2 tay từ thân ra. Cuối cùng, dán có lùm cây vào các chỗ hở ở tay.
Cao: 25.0 cm Rộng: 23.5 cm Sâu: 8.8 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Odnamra22
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).