187Hoppip

Hoppip 01

Hướng dẫn: Bắt đầu từ phần đầu và đóng ở phần dưới theo số thứ tự. Dán phần đuôi sau khi đã hoàn thành phần thân. Dán hai mặt lá lại với nhau, sau đó dùng keo siêu dính dán vào thân.
Cao: 19.1 cm Rộng: 16.0 cm Sâu: 13.0 cm
Số trang: 4 Độ khó: 2 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Hoppip 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy. Dán hai mặt lá lại với nhau, sau đó dùng keo siêu dính dán vào thân.
Cao: 18.0 cm Rộng: 12.7 cm Sâu: 9.1 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Hoppip 03

Hướng dẫn: Làm theo pdo. Mẫu này không cần đóng.
Cao: 9.1 cm Rộng: 5.8 cm Sâu: 5.6 cm
Số trang: 1 Độ khó: 1 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).