188Skiploom

Skiploom 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu trở xuống, dán tai, cánh tay và đuôi khi làm đến. Đóng phần thân ở phía dưới và sau đó dán phần chân vào thân. Dán hai mặt của cánh hoa trước khi dán vào thân. Sau đó, nhẹ nhàng cuộn tròn các cánh hoa hai xuống như mẫu.
Cao: 14.0 cm Rộng: 21.0 cm Sâu: 17.8 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Skiploom 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 12.0 cm Rộng: 22.3 cm Sâu: 14.6 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).