189Jumpluff

Jumpluff 01

Hướng dẫn: Phần thân, làm từ trên xuống, đóng ở đáy. Các quả cầu bông đóng ở đỉnh của chúng.
Cao: 20.0 cm Rộng: 25.1 cm Sâu: 12.0 cm
Số trang: 7 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Jumpluff 02

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Phần khó nhất là các “cành bông” khá yếu để giữ các quả “cầu bông”.
Cao: 17.0 cm Rộng: 19.3 cm Sâu: 8.9 cm
Số trang: 4 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Jumpluff 03

Hướng dẫn: Phần thân, làm từ trên xuống, đóng ở đáy. Các quả cầu bông đóng ở đỉnh của chúng.
Cao: 20.0 cm Rộng: 22.9 cm Sâu: 10.9 cm
Số trang: 6 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).