191Sunkern

Sunkern 01

Hướng dẫn: Lá và cái gai trên đầu khá phức tạp, hãy làm theo hướng dẫn trong pdo.
Cao: 17.5 cm Rộng: 14.1 cm Sâu: 7.9 cm
Số trang: 4 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Sunkern 02

Hướng dẫn: Làm từ dưới lên, đóng ở ngọn cuốn. Sau đó, dán lá vào để che lại vị trí đóng.
Cao: 12.0 cm Rộng: 10.8 cm Sâu: 6.2 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).