192Sunflora

Sunflora 01

Hướng dẫn: Làm theo thứ tự: mặt, cánh hoa, sau đầu, hai phần ba cổ. Tiếp tục làm cánh tay, bàn chân, thân. Đóng ở cổ.
Cao: 18.0 cm Rộng: 15.1 cm Sâu: 11.1 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).