193Yanma

Yanma 01

Hướng dẫn: Làm phần thân từ trước ra sau. Sau đó, dán các chân và cánh vào.
Cao: 15.5 cm Rộng: 33.0 cm Sâu: 23.6 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Yanma 02

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ khuôn mặt, đôi mắt, miệng và cánh. Các chân được làm riêng biệt. Dán chân vào thân sau khi hoàn thành.
Cao: 8.9 cm Rộng: 20.5 cm Sâu: 14.2 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Rakogis
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).