194Wooper

Wooper 01

Hướng dẫn: Bắt đầu từ đỉnh đầu, đóng ở đáy. Dán đuôi khi có thể, để tận dụng lực ép từ bên trong giúp dán chặt hơn. Chú ý làm chân thăng bằng để có thể đứng vững sau khi dán vào thân.
Cao: 14.5 cm Rộng: 14.5 cm Sâu: 13.3 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: LuIS
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Wooper 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 13.0 cm Rộng: 16.9 cm Sâu: 13.6 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).