195Quagsire

Quagsire 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Đặt một vật nặng nơi vây phẳng – nhưng điều này là không cần thiết.
Cao: 10.0 cm Rộng: 8.3 cm Sâu: 17.5 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Quagsire 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 15.9 cm Rộng: 9.6 cm Sâu: 19.1 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).