196Espeon

Espeon 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu về đuôi, đóng ở cuối bàn chân sau. Chỉ cần dành thời gian của bạn với các bộ phận nhỏ. Làm phần đuôi từ chóp đuôi đến phần gốc của nó, gắn vào phần thân bất cứ khi nào có thể.
Cao: 15.0 cm Rộng: 12.7 cm Sâu: 15.7 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Espeon 02

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: Chưa xác định Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 1 Độ khó: 1 Tác giả: Tenpepakura
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Espeon 03

Hướng dẫn: Làm từ đầu về đuôi, đóng ở cuối bàn chân sau.
Cao: 17.0 cm Rộng: 15.4 cm Sâu: 24.2 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Espeon 04

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống đuôi, đóng ở lòng bàn chân sau.
Cao: 20.0 cm Rộng: 31.0 cm Sâu: 18.5 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Paperttore
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).