197Umbreon

Umbreon 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 9.9 cm Rộng: 10.0 cm Sâu: 8.8 cm
Số trang: 1 Độ khó: 1 Tác giả: Tenpepakura
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Umbreon 02

Hướng dẫn: Bắt đầu từ phần đầu, đóng ở chân sau. Tai và đuôi có thể khá nặng, nên gia cố từ bên trong bằng giấy vụn dán vào nơi chúng kết nối. Bắt đầu phần 38 và 39 bằng các tab có dấu *.
Cao: 16.5 cm Rộng: 9.9 cm Sâu: 15.8 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Umbreon 03

Hướng dẫn: Bắt đầu từ phần đầu, đóng ở chân sau. Một số bộ phận có thể hơi phức tạp nếu bạn không chú ý, chẳng hạn như mảnh 20, hãy bắt đầu cái này ở vị trí gần với dấu * và dừng dán khi bạn làm đến mảnh 23 (chân phải), hãy dán chân và tiến hành. Tai và đuôi có thể khá nặng, vì vậy bạn nên gia cố từ bên trong bằng giấy vụn dán vào nơi chúng kết nối.
Cao: 16.6 cm Rộng: 9.6 cm Sâu: 18.0 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Umbreon 04

Hướng dẫn: Bắt đầu từ phần đầu làm xuống. Gấp nếp gấp quanh vùng bẹn. Đóng cơ thể ở một trong các bàn chân phía sau.
Cao: 30.0 cm Rộng: 14.3 cm Sâu: 23.4 cm
Số trang: 9 Độ khó: 3 Tác giả: Pixel-Kakashi
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Umbreon 05

Hướng dẫn: Làm từ phần đầu về sau, đóng ở đáy bàn chân sau.
Cao: 25.0 cm Rộng: 24.2 cm Sâu: 32.3 cm
Số trang: 9 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Umbreon 06

Hướng dẫn: Phần thân làm từ đầu về sau, đóng ở vị trí dán đuôi. Làm đuôi riêng lẻ và dán vào thân.
Cao: 25.0 cm Rộng: 13.0 cm Sâu: 24.8 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Paperttore
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Umbreon 07

Hướng dẫn: Làm từ đầu về xau, đóng ở chân. Dán đuôi ngay khi có thể để lợi dụng lực ép đuôi vào thân.
Cao: 17.0 cm Rộng: 9.0 cm Sâu: 20.6 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).