198Murkrow

Murkrow 01

Hướng dẫn: Xem hướng dẫn trong pdo khi làm vì các gai ở đuôi hơi khó. Đóng ở mảnh 48. Có hai thiết kế cánh là 3D và 2D tùy chọn.
Cao: 14.0 cm Rộng: 14.1 cm Sâu: 17.9 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Murkrow 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu và đuôi dần về thân. Đóng ở vị trí tiếp giáp chân và cơ thể.
Cao: 22.0 cm Rộng: 13.3 cm Sâu: 24.3 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).