199Slowking

Slowking 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống.
Cao: Chưa xác định Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 1 Độ khó: 1 Tác giả: Jupiter Corporation
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Slowking 02

Hướng dẫn: Bắt đầu với mũ vỏ ốc nhưng khoan dán răng. Làm phần thân từ đầu xuống, đóng ở chân. Sau khi dán mũ và đầu, dán các răng vào để hoàn thành.
Cao: 15.0 cm Rộng: 8.8 cm Sâu: 10.2 cm
Số trang: 3 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Slowking 03

Hướng dẫn: Phần thân làm từ đầu xuống, đóng ở đuôi. Phần vỏ sò làm từ trên xuống, đóng ở mặt đáy tiếp xúc với đầu.
Cao: 20.0 cm Rộng: 11.5 cm Sâu: 14.8 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).