200Misdreavus

Misdreavus 01

Hướng dẫn: Mẫu này có cấu trúc phức tạp, và các bộ phận phải đi cùng nhau theo thứ tự khuôn mẫu. Bắt đầu từ váy, mặt, sau đó gắn các hạt “vòng cổ” từ phía trước ra phía sau. Làm từng hạt “vòng cổ” từ trên xuống và sau đó dán nó vào đầu. Hạt “vòng cổ chính giữa làm từ dưới lên.
Cao: 14.0 cm Rộng: 14.1 cm Sâu: 23.2 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).