202Wobbuffet

Wobbuffet 01

Hướng dẫn: Bắt đầu từ miệng, hoàn thành đầu, dán cánh tay. Đóng ở chi tiết chỉ định.
Cao: 17.1 cm Rộng: 10.2 cm Sâu: 12.1 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Wobbuffet 02

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự.
Cao: 8.0 cm Rộng: 4.6 cm Sâu: 7.5 cm
Số trang: 1 Độ khó: 2 Tác giả: Chưa xác định
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Wobbuffet 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân. Dán đuôi ngay khi có thể và gia cổ bằng các vụn giấy.
Cao: 33.0 cm Rộng: 19.3 cm Sâu: 18.5 cm
Số trang: 9 Độ khó: 3 Tác giả: Darkcrash
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).