203Girafarig

Girafarig 01

Hướng dẫn: Làm từ phần đầu trở ra sau, đóng ở đáy chân sau. Làm theo số thứ tự.
Cao: 19.8 cm Rộng: 19.0 cm Sâu: 9.1 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).