203Girafarig

Girafarig 01

Hướng dẫn: Làm từ phần đầu trở ra sau, đóng ở đáy chân sau. Làm theo số thứ tự.
Cao: 19.8 cm Rộng: 19.0 cm Sâu: 9.1 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.