204Pineco

Pineco 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 17.1 cm Rộng: 14.8 cm Sâu: 15.0 cm
Số trang: 9 Độ khó: 3 Tác giả: Odnamra22
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Pineco 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 13.0 cm Rộng: 12.0 cm Sâu: 12.6 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.